De billift is een chirurgische ingreep die wordt uitgevoerd om de billen strakker en mooier te maken. De behandeling wordt vooral uitgevoerd bij vrouwen waarbij door het ouder worden of door gewichtsverandering de billen wat zijn gaan hangen. Deze zogenaamde ‘hangbillen’ kunnen op verschillende manieren behandeld worden, zodat mooie nieuwe, ronde vormen ontstaan.

De billift heeft als doel het corrigeren van de bilcontouren. Bij het liften van de billen verandert er normaal gesproken niets tot weinig aan het volume van de billen. Wil je naast strakkere ook graag vollere billen krijgen? Dan is een bilvergroting een betere behandeling voor je.

Het consult

Voordat er tot de behandeling wordt overgegaan, zul je eerst op consult komen bij de plastisch chirurg. Tijdens het consult kunnen je wensen besproken worden en kan de chirurg met je naar de mogelijkheden kijken.

Er bestaan verschillende behandelingen om de vorm van de billen aan te passen. Een billift is geschikt wanneer de billen door een slappe huid te veel hangen. Bij een te klein bilvolume zal een billift niet veel veranderen en wordt eerder gekozen voor een bilvergroting.

Naast de bespreking van de behandeling zal de chirurg ook informatie geven over de risico’s en complicaties van de behandeling en het te verwachten resultaat. Ook kan de plastisch chirurg alvast aangeven wat de plaats van het litteken zal zijn.

De plastisch chirurg zal waarschijnlijk ook vragen naar de volgende zaken:

  • Medische aandoeningen, medicijngebruik en allergieën
  • Eerdere operaties
  • Tabakgebruik (en alcoholgebruik)

Het is verstandig om enkele weken voor de billift te stoppen met roken om zo het herstelproces van de wond te bevorderen. Bloedverdunnende medicijnen moeten enkele dagen voor de billift gestopt worden om het risico op nabloedingen te verminderen.

De billift operatie

Illustratie Billift
Links: Bij een billift wordt overtollig huid en vetweefsel weggesneden. Rechts: De chirurg trekt de huid vervolgens strak en hecht de wond op een gunstige plaats. In de meeste gevallen valt het litteken onder ondergoed.

De billift is een relatief korte procedure, die vaak in dagbehandeling voltooid kan worden en zo’n 1 tot 2 uur zal duren.

Je kunt soms dezelfde avond nog naar huis toe, maar er zijn ook klinieken waar je ter controle zult moeten blijven overnachten.

De plastisch chirurg zal voorafgaand aan de operatie op de billen aftekenen welk deel huid verwijderd zal worden. De operatie vindt vervolgens meestal onder algehele narcose plaats.

Het principe van billen liften bestaat uit het verwijderen van overtollig huid- en vetweefsel en straktrekken van de huid, waardoor nieuwe bilcontouren gevormd worden. Het hechten vindt zo hoog mogelijk op de bilspier plaats, voor een gunstige plaats van het litteken binnen de bikinilijn.

Meestal zullen er tijdens de operatie twee slangetjes (drains) ingebracht worden om overtollig bloed en wondvocht af te voeren. De drains worden voor je naar huis gaat weer verwijderd.

Braziliaanse billift

Een steeds meer toegepaste ingreep is de Braziliaanse billift. Bij deze ingreep worden de billen, ondanks de naam, niet gelift maar vergroot met lichaamseigen vetweefsel. Over deze ingreep lees je hier meer.

Zoek een kliniek bij jou in de buurt en maak direct een afspraak!

Herstel na de billift

Na de operatie zul je adviezen en eventueel hulpmiddelen krijgen om het proces van herstel te bevorderen.

Een standaard onderdeel van de herstelprocedure is het dragen van een speciaal elastisch broekje (of elastische bandage). Deze moet gedragen worden gedurende een gemiddelde periode van vier weken. Het elastische broekje helpt tegen opzwellen van het behandelde gebied. Daarbij geeft het steun en helpt het bij de genezing van de huid en het litteken.

Het is goed om na de billift een week rustig aan te doen en de billen zo min mogelijk te belasten. Ook wordt het afgeraden om de eerste zes weken na de operatie zware inspanningen te leveren, te bukken of veel te zitten. Zo kunnen de huid en het bilweefsel goed herstellen.

Tijdens de eerste weken na de operatie kunnen ongemakken ontstaan, zoals bloeduitstortingen, een beurs gevoel of het opzwellen van de huid. Over het algemeen ervaren mensen die een billift ondergaan hebben niet veel pijn na de operatie. Pijnstillers zijn voldoende voor eventuele pijn na de billift.

Na de zes weken van herstel kun je alle bewegingen weer doen en ook weer gewoon sporten.

Risico’s en complicaties van de billift

Net als alle operaties, brengt ook een operatie als een billift risico’s met zich mee. Daarom is het belangrijk de voordelen, maar ook eventuele complicaties te bekijken om een goede beslissing te maken.

Tijdens het eerste consult met de plastisch chirurg zullen de risico’s en eventuele complicaties van de billift met je besproken worden. Eventuele risico’s en complicaties van een billift zijn:

  • Nabloeding
  • Infectie
  • Veranderingen in het gevoel van de billen
  • Slechte genezing van de wond/litteken
  • Bloeduitstortingen en vochtophopingen kunnen de huidskleur veranderen

Het resultaat

Het verschilt per persoon hoe het resultaat zal zijn, mede afhankelijk van de hoeveelheid huid- en vetweefsel die verwijderd is. Na ongeveer drie maanden kun je het resultaat goed beoordelen, omdat de zwelling dan aanzienlijk is afgenomen. Je zult dan strakkere billen hebben dan voor de operatie.

Het litteken van de billift zal altijd zichtbaar blijven. Het litteken komt wel op een gunstige plaats terecht, binnen de bikinilijn, waardoor het litteken makkelijk bedekt kan worden.

De meeste vrouwen zijn tevreden met het resultaat van hun billift.

Klinieken en kosten

In Nederland vind je 11 ZKN-gecertificeerde klinieken die een billift aanbieden. De kosten van een billift bedragen gemiddeld € 3955,00.