Een maagballon is een zachte, met vloeistof gevulde ballon, die ervoor zorgt dat er minder plaats is voor voedsel in je maag. Door de ballon vermindert je hongergevoel. Daardoor ga je kleinere hoeveelheden eten en drinken en val je uiteindelijk af.

De maagballon is een goede optie voor mensen met obesitas (te hoge Body Mass Index). Er is geen chirurgische ingreep nodig om de de ballon in de maag te plaatsen. De maagballon blijft gemiddeld 6 maanden in je maag, waarna deze weer wordt verwijderd. Het lichaam is dan zo gewend geraakt aan het nieuwe eetgedrag, dat de ballon niet meer nodig is.

Er zijn veel verschillende manieren om af te vallen. Wanneer het veranderen van je eetpatroon, meer bewegen of het volgen van een speciaal dieet niet genoeg effect heeft, kan je in aanmerking komen voor het plaatsen van een maagballon. Een alternatief is het plaatsen van een maagband of het ondergaan van een maagverkleining. In tegenstelling tot de maagballon is dit laatste alternatief een stuk ingrijpender en blijvend.

In sommige gevallen wordt ervoor gekozen om eerst een maagballon te plaatsen, alvorens een maagverkleining uit te voeren. Het idee hier achter is dat mensen met behulp van de maagballon gemakkelijker een gewicht kunnen bereiken dat ze geschikt maakt voor een maagverkleinende operatie.

Het consult

De beslissing voor het plaatsen van een maagband wordt samen met je behandelend arts gedaan. Voorafgaand aan de ingreep heb je een consult met je arts, waarin wordt besproken of je in aanmerking komt voor de plaatsing van een maagballon. Je leefstijl en de eerdere pogingen die je hebt gedaan om af te vallen, worden uitgebreid besproken. Daarnaast wordt gekeken of een maagballon voor jou de beste oplossing is of dat er misschien beter voor een alternatief kan worden gekozen.

Vervolgens zal je arts vertellen wat het effect zal zijn van een maagballon, hoe deze geplaatst zal worden en wat de eventuele risico’s en complicaties zijn. Het eetpatroon zal ook aan bod komen, want deze moet na de ingreep worden aangepast. De maaginhoud zal door de maagballon kleiner zijn, waardoor je goed op moet letten hoeveel je eet.

Wat kun je precies verwachten bij het consult:

 • Vragen over eerdere pogingen tot afvallen.
 • Vragen over je leefstijl en eetpatroon.
 • Informatie over alternatieven, voor en nadelen van een maagballon.
 • Informatie over de ingreep zelf.
 • Advies over je nieuwe eetpatroon en het verwachte resultaat.

Het plaatsen van de maagballon

afbeelding Maagballon
Een maagballon. Via het slangetje kan een zout-wateroplossing in de ballon worden gepompt. De hoeveelheid water in de ballon bepaalt hoeveel ruimte de ballon in de maag zal innemen.

De maagballon wordt met behulp van een endoscoop (flexibele, dunne slang) via je mond en je slokdarm in de maag geplaatst. Dit vindt meestal plaats onder algehele verdoving. De ballon is op dat moment nog niet gevuld met saline vloeistof. Wanneer de ballon zich in de maag bevindt, wordt er vloeistof in de ballon gepompt.

De hoeveelheid vloeistof bepaalt in hoeverre de maag gevuld is. Dat wil zeggen dat als de ballon heel erg vol zit (en groot is), er minder plaats is voor voedsel in de maag. Het is belangrijk dat de grootte van de ballon kan worden ingesteld. Als het resultaat van het gewichtsverlies uitblijft, is het mogelijk de ballon verder te vullen met vloeistof.

Het plaatsen van de maagballon duurt gemiddeld 20 a 30 minuten. Je hoeft niet in het ziekenhuis of de kliniek te blijven en mag na de ingreep weer naar huis.

Zoek een kliniek bij jou in de buurt en maak direct een afspraak!

Herstel na de ingreep

Na het plaatsen van de maagballon zal je vrij snel hersteld zijn. De eerste paar dagen kan je last hebben van misselijkheid en braken, maar dit verdwijnt na 3-5 dagen. Het is belangrijk dat je na de ingreep meteen, met hulp van de diëtist, je leefstijl en eetpatroon gaat aanpassen. Denk hierbij vooral aan kleine hoeveelheden voedsel meerdere keren op de dag. In het begin zal dit vooral fijngemalen of vloeibaar voedsel zijn. Het dieet wordt vaak aangevuld met vitamine supplementen.

Risico’s en complicaties

Het plaatsen van een maagballon brengt relatief weinig risico’s en complicaties met zich mee. Zeker in vergelijking met bijvoorbeeld een maagverkleining. Dit komt vooral doordat het een tijdelijke ingreep is en er niet echt een operatie plaatsvindt (niet snijdend).

De meest voorkomende complicaties na de ingreep zijn misselijkheid en braken. Met name in de eerste paar dagen na de ingreep kun je hier last van hebben. Als deze complicaties langer dan een week blijven bestaan, heeft dit soms te maken met een te groot volume van de maagballon. De ballon kan dan een beetje worden leeggepompt, zodat er meer ruimte komt in de maag en de klachten zullen afnemen.

Complicaties die op langere termijn kunnen ontstaan:

 • Ballon intolerantie
 • Ballon lekkage
 • Slokdarmontsteking (oesophagitis) of maagontsteking (gastritis)
 • Maagzweren
 • Intolerantie voor hard voedsel of grote stukken voedsel
 • Passage klachten
 • Onvoldoende gewichtsverlies

Doordat de maagballon slechts tijdelijk in je maag zit, bestaat er een risico op een terugval van gewicht na het verwijderen van de ballon.

Resultaat

Het gewichtsverlies dat bereikt wordt na plaatsing van een maagballon, verschilt heel erg per persoon. Als je erg gemotiveerd bent om af te vallen, zul je een hoger resultaat bereiken. In combinatie met het aanpassen van je leeftstijl en eetpatroon, zal je gemiddeld 15 tot 25 kilogram afvallen in de eerste 6 maanden.

Klinieken en kosten

In Nederland vind je 2 ZKN-gecertificeerde klinieken die een maagballon ingreep aanbieden. De kosten van een maagballon ingreep bedragen gemiddeld € 2972,50.