Een maagverkleining is het operatief verkleinen van de maag. Vaak is de maagverkleining een laatste behandelmiddel bij obesitas. Door de maag te verkleinen kan deze minder voedsel opnemen en zal de patiënt afvallen.

Of je in aanmerking komt voor een maagverkleining hangt van een aantal factoren af, waaronder je BMI (body mass index) en de reeds getroffen maatregelen om af te vallen.

Er zijn verschillende methoden om het doel van maagverkleining te bereiken:

 • Een maagomleiding (Gastric Bypass)
 • Een verticale maagverkleining (De Mason-gastroplastie)
 • Een maagverkleining waarbij er een heel stuk van de maag weggehaald wordt (Sleeve-gastrectomie)

Als alternatief op de bovengenoemde maagverkleiningsoperaties kan er ook voor gekozen worden om een maagbandje te plaatsen. Een maagband operatie is een kleinere ingreep dan een maagverkleining, maar lijdt in de regel ook tot een beperkter gewichtsverlies.

Een ander alternatief is de maagballon. Hiervoor hoef je niet onder het mes.

Het consult

Om te bepalen of je in aanmerking komt voor een operatie, zul je voor een gesprek op het ziekenhuis of in een kliniek worden uitgenodigd. Hier zal de chirurg een gesprek met je voeren om te zien of je in aanmerking komt voor een maagverkleining. Daarbij zal de chirurg nagaan in hoeverre je gezond bent en lichamelijk onderzoek bij je doen. Ook zal de chirurg bespreken welke operatie voor jou geschikt is. Verder zal hij jouw verwachtingen met je doornemen en je uitleggen hoe reëel deze zijn. Uiteindelijk zal de chirurg zijn overwegingen bespreken in een behandelend team van verschillende artsen (chirurgen, internisten, anesthesiologen).

Je komt in aanmerking voor een maagverkleining als aan de volgende voorwaarden voldaan wordt:

 • Je hebt een BMI van 40 of hoger
 • Alle andere methoden om af te vallen hebben niet geholpen
 • Je bent over het algemeen goed gezond
 • Het team van behandelend artsen zien geen bezwaar tegen de operatie

De maagverkleining

Er zijn verschillende methoden voor een maagverkleining, samen met de chirurg en het behandelend team wordt bepaald welke methode geschikt is voor jou.

Maagomleiding (Gastric Bypass)

Bij een Gastric Bypass wordt de maag verkleind en het verteringsstelsel omgeleid. Van het bovenste deel van de maag wordt een hele kleine maag gecreëerd die een inhoud heeft van 15-30 ml (1-2 lepels). Dit zorgt er voor dat je niet veel kunt eten. Vervolgens wordt deze maag op een andere plek aan de dunne darm gekoppeld. Dit zorgt er voor dat er minder voedsel opgenomen kan worden door het lichaam.

illustratie Maagverkleining
De gastric bypass, ook wel maagomleiding genoemd.

De verticale maagverkleining (De Mason-gastroplastie)

Bij de Mason-gastroplastie wordt de maag letterlijk verticaal verkleind. De maag wordt verkleind door alleen het bovenste deel van de maag voor een deel met de voor- en achterkant aan elkaar vast te maken. Dit zorgt ervoor dat je een kleinere voormaag krijgt. De rest van de maag blijft dezelfde grootte houden. Hierdoor raak je snel verzadigd, maar blijft het normale verteringssysteem behouden.

foto Maagverkleining
Vertical Sleeve Gastrectomie. De nieuwe maag is 2/3 kleiner.

De verticale Sleeve-gastrectomie

Bij de verticale Sleeve-gastrectomie, wordt de maag met meer dan de helft verkleind. Doorgaans wordt de 'nieuwe maag' ongeveer 60-70% kleiner.

De uiteinden van de 'nieuwe maag' worden met behulp van nietjes en hechtingen aan de slokdarm en de darm vastgemaakt. De inhoud van de maag wordt hierdoor aanzienlijk kleiner, zo'n 100-150 ml. Dit is gelijk aan de inhoud van een kopje koffie.

Alle maagverkleiningsingrepen worden uitgevoerd onder algehele verdoving (narcose). Deze ingrepen kunnen vaak via een kijkoperatie (laparoscopisch) gedaan worden. Dat betekent dat er 3 kleine sneetjes in de buik nodig zijn. Deze sneetjes worden vaak op een plaats gezet, waar het zo min mogelijk zichtbaar is.

Vaak zul je een dag vóór de operatie worden opgenomen.

Zoek een kliniek bij jou in de buurt en maak direct een afspraak!

Herstel na de maagverkleining

De opnameduur is ongeveer 3 dagen, maar kan ook langer duren afhankelijk van de methode die toegepast is en de snelheid van herstel. Bij de operatie wordt vaak een slangetje (drain) in de buik achter gelaten om overtollig vocht af te voeren. Dit helpt tegen eventuele infectie. De drain zal meestal 1-2 dagen moeten blijven zitten, totdat het geen vocht meer afvoert.

Omdat je na de operatie vaak veel pijn zult hebben, wordt meteen pijnstilling gegeven. Vaak zal er een pijnpomp aangelegd worden voor 24 uur, zodat je vrijwel pijnvrij zult zijn. Daarna kan er pijnstilling gegeven worden in de vorm van tabletten.

De dagen na de operatie is het verstandig licht verteerbaar voedsel te eten, zoals crackers en beschuit. Dit zal je snel een vol gevoel geven. Dit komt omdat de maag vaak wat gezwollen is. Dit gevoel zakt na 6 weken af.

Eenmaal thuis zul je gedurende 2-3 weken een elastisch korset moeten dragen om de huid goed op zijn plaats te houden, zwelling te voorkomen en het operatiegebied rust te geven om te herstellen. Je zult moeten rekenen op minimaal 6 weken herstel. In die periode is het verstandig rustig aan te doen en niet veel zwaar (til)werk te verrichten. Je krijgt van het ziekenhuis voedingstips mee. Verder zul je onder controle blijven in het ziekenhuis voor verzorging van de wonden etc.

Risico’s en complicaties van een maagverkleining

Zoals bij elke operatie zijn er ook risico’s en complicaties verbonden aan een maagverkleining. Een maagverkleining is een relatief grote ingreep dus zijn de risico’s niet klein. Je moet rekening houden met de volgende complicaties:

 • Trombose
 • Infecties
 • Nabloeding
 • Loslating van eventuele geplaatste nietjes met als gevolg lekkage
 • Ademhalingsproblemen

Resultaat van een maagverkleining

Wat voor resultaat behaald wordt, is voor een groot deel afhankelijk van je eigen aanpassingsvermogen. Omdat je een ‘kleinere’ maag hebt, zul je je voedingspatroon moeten aanpassen. Je kunt hierbij hulp krijgen van een diëtist vanuit het ziekenhuis. Uiteindelijk zullen je voortdurende hongergevoel en eetzucht verdwijnen, omdat je met minder voedsel verzadigd bent. Als je eenmaal gewend bent aan je nieuwe maagomvang, dan kun je rekenen op gemiddeld 8-22 kg gewichtsverlies in de eerste 6 weken. Daarna 2,5-4 kg per maand gedurende nog eens 9 à 18 maanden.

Klinieken en kosten

In Nederland vind je 2 ZKN-gecertificeerde klinieken die een maagverkleining aanbieden. De kosten van een maagverkleining bedragen gemiddeld € 9100,00.