Wanneer de buikwand wordt opgerekt kan deze slap worden en gaan hangen. Dit wordt in de volksmond wel een vetschort of rimpelbuik genoemd. Als je je stoort aan je slappe buikhuid dan kun je een buikwandcorrectie ondergaan. Afhankelijk van de uitgebreidheid van de verslapping kan een mini-buikwandcorrectie of een totale buikwandplastiek toegepast worden.

Het consult

Voorafgaand aan elke cosmetische behandeling vindt een gesprek plaats met een arts. In het geval van een buikwandcorrectie zal dit meestal een plastisch chirurg zijn.

De arts bekijkt tijdens het consult of je een geschikte kandidaat bent voor een buikwandcorrectie. Hiervoor stelt de arts je enkele vragen en voert hij of zij een lichamelijk onderzoekje uit.

De arts zal je tijdens het consult meestal als eerste vragen naar de oorzaak van het ontstaan van de slappe buik. Veel voorkomende oorzaken van een slappe buikwand zijn bijvoorbeeld één of meerdere zwangerschap(pen), groot gewichtsverlies en/of veroudering van de huid.

Hou er daarnaast rekening mee dat de arts je tijdens het consult zal vragen naar je:

 • Huidige gezondheid;
 • Medicatiegebruik;
 • Medische achtergrond, bijvoorbeeld eerdere operaties en ziektes;
 • Wensen en verwachtingen.

Tijdens het consult zal de arts ook een klein lichamelijk onderzoek bij je uitvoeren. Dit onderzoek richt zich met name op de buik, het vetschort en de buikspieren.

Na het onderzoek zal de arts uitleg geven over de behandeling:

 • De voor jou geschikte methode;
 • De risico’s en complicaties;
 • De nazorg;
 • Het te verwachten resultaat.

De operatie

Er zijn meerdere operaties waarmee een slappe buik (vetschort) weer strak kan worden gemaakt. Afhankelijk van de uitgebreidheid van de verslapping van de buikhuid en buikwand kan er gekozen worden voor een:

 • Mini-buikwandcorrectie.
 • Totale buikwandplastiek.
 • Fleur-de-lis buikwandcorrectie.
 • Lower Body Lift.

Mini-buikwandcorrectie (buiklift)

plaatje Buikwandcorrectie
Bij een mini-buikwandcorrectie wordt enkel een incisie (snede) gemaakt bij de schaamheuvel. Het litteken valt onder ondergoed en zwemkleding.

De mini-buikwandcorrectie (soms ook buiklift genoemd) wordt toegepast bij mensen waarbij alleen de buikhuid uitgerekt is en de buikwand nog intact is. De buik is in deze gevallen vaak enkel slap net boven de schaamheuvel. De mini-buikwandcorrectie wordt vrijwel altijd onder volledige verdoving uitgevoerd. De operatie zal ongeveer 2 uur duren.

De plastisch chirurg zet een licht gebogen horizontale snede over je schaamheuvel. Deze plaats wordt gekozen omdat littekens zo minder zichtbaar zullen zijn. De littekens vallen zo namelijk onder je ondergoed en badkleding.

Na het maken van de snede over de schaamheuvel worden de buikhuid en het buikvet tot aan de ribbenboog losgemaakt. De navel blijft op zijn plaats vastzitten aan de onderliggende spierlaag. Hierna wordt goed gemeten hoeveel huid er verwijderd moet worden en zal de plastisch chirurg dit stuk overtollig huid plus vet wegsnijden. Het snijden wordt vanaf de snede bij de schaamheuvel gedaan. Via de incisie kunnen eventueel de buikspieren naar elkaar toe worden getrokken en aan elkaar vast gehecht worden. Dit wordt uiteraard enkel gedaan wanneer deze spieren uitgerekt zijn.

Totale buikwandplastiek (buikwandcorrectie)

Foto Buikwandcorrectie
Bij een totale buikwandplastiek worden incisies (snedes) gemaakt bij de schaamheuvel en rond de navel. Hierbij zal altijd een litteken rond de navel zichtbaar zijn. Het litteken bij de schaamheuvel valt onder ondergoed en zwemkleding.

Een totale buikwandplastiek kan worden toegepast bij mensen waarbij zowel de buikhuid als de onderliggende spierlaag is uitgerekt. Geschikte kandidaten voor een totale buikwandplastiek hebben meestal een buik die al vlak onder de ribbenboog slap is.

Tijdens het eerste consult zal de plastisch chirurg tijdens het lichamelijk onderzoek bepalen of de onderliggende spierlaag is uitgerekt. Een totale buikwandplastiek zal wat meer tijd in beslag nemen dan de mini-buikwandcorrectie, reken op een operatieduur van 3-4 uur. De totale buikwandplastiek wordt onder volledige narcose uitgevoerd.

De procedure verloopt vrijwel gelijk aan die van een mini-buikwandcorrectie. Ook hier zal de chirurg beginnen met een licht gebogen snede boven de schaamheuvel. Daarna worden huid en vet tot aan de ribbenboog losgemaakt. De navel blijft aan de onderliggende spierlaag vastzitten. De plastisch chirurg brengt op dit punt vervolgens de uitgerekte buikspieren bij elkaar. Stevige hechtingen houden de buikspieren op hun plaats en zorgen ervoor dat deze weer aan elkaar groeien. Na het bij elkaar brengen van de spieren worden overtollig huid en vet verwijderd tot het gewenste resultaat is bereikt. Bij een totale buikwandplastiek zal de navel meestal op een andere plaats moeten worden vastgezet vanwege de hoeveelheid weefsel die wordt weggesneden.

Fleur-de-lis buikwandcorrectie

Afbeelding Buikwandcorrectie
Bij een Fleur-de-lis correctie worden incisies (snedes) gemaakt bij de schaamheuvel, van de schaamheuvel tot de ribbenboog en rond de navel.

Wanneer er sprake is van erg veel overtollig huid en/of vetweefsel dan kan er gekozen worden voor een Fleur-de-lis buikwandcorrectie.

Bij de Fleur-de-lis buikwandcorrectie wordt net als bij de mini-buikwandcorrectie en de buikwandcorrectie een horizontale snede boven de schaamheuvel gemaakt. Daarnaast wordt echter ook een verticale snee omhoog, van de schaamheuvel naar de ribbenboog, gemaakt.

De Fleur-de-lis ingreep wordt gebruikt wanneer er meer huid en vetweefsel dienen te worden weggesneden van de buik.

Het nadeel van deze ingreep is dat er meer littekens achterblijven en dat deze meer zichtbaar zijn. Zo blijft er een lang litteken achter van het borstbeen tot aan de schaamheuvel. En daarnaast een horizontaal litteken in de bikinilijn.

Bij deze ingreep wordt vrijwel altijd de navel verplaatst en opnieuw ingehecht. Daardoor is er ook om de navel een litteken zichtbaar.

Lower Body Lift

foto Buikwandcorrectie
Bij een Lower Body Lift wordt er een snede rondom het onderlichaam gemaakt.

Als er naast een overschot van huid en vet op de buik ook sprake is van te veel huid en vet op de flanken en/of de billen, dan kan een Lower Body Lift worden overwogen. Bij deze ingreep wordt de incisie van de schaamheuvel doorgetrokken naar de rug.

Met een Lower Body Lift worden zowel de buik, de billen als de buitenzijdes van de bovenbenen gelift.

Er blijft bij deze ingreep een litteken achter dat zich rondom je hele onderlichaam bevindt. Dit litteken valt onder ondergoed en zwemkleding en is dus het grootste gedeelte van de tijd onzichtbaar.

Herstel na een buikwandcorrectie

Als je een buikwandcorrectie hebt ondergaan, dan zul je 1 tot 2 dagen in de kliniek moeten blijven om te herstellen. Soms is het nodig dat er in de wond 2 slangetjes meegehecht worden, zodat overtollig vocht en bloed afgevoerd kunnen worden. Na 1 dag kunnen de slangetjes er vaak uit.

Als je naar huis gaat, zul je 4 weken lang dag en nacht een ondersteunend korset moeten dragen om het geopereerde gebied te ondersteunen. Na deze 4 weken draag je dit korset nog gedurende 2 weken overdag. Hierdoor blijft alles goed op zijn plaats zitten en dit bevordert het herstel.

Na de operatie zul je een trekkende pijn ervaren rond het operatiegebied. Hiervoor krijg je pijnstilling mee. Vermijd vooral hoesten/niezen en persen; dit zal druk geven op het operatiegebied en daardoor pijnlijk zijn.

In de eerste weken zal het operatiegebied rood en gezwollen zijn. Meestal zullen bloeduitstortingen zichtbaar zijn. Dit is een normale reactie van het lichaam.

Het is nodig een week rust te houden na de operatie; na 2 weken kunnen de meeste mensen weer gewoon werken. Onderneem geen zwaar en inspannend werk gedurende 6 weken. Verder is het af te raden tijdens het genezingsproces alcohol, sigaretten of aspirine te gebruiken.

Zoek een kliniek bij jou in de buurt en maak direct een afspraak!

Risico’s en complicaties

Aan elke operatie zijn risico’s en complicaties verbonden. Een buikwandcorrectie is een grote ingreep, er is daarom wat meer kans op complicaties dan bij kleinere ingrepen. Het is daarom belangrijk het voordeel van de operatie tegen de risico’s en complicaties van de operatie af te wegen.

De risico's zijn:

 • Allergische reactie op de gebruikte middelen;
 • Infectie (1-2%);
 • Nabloeding;
 • Slechte wondgenezing;
 • Gevoelloosheid in het operatiegebied;
 • Langdurige pijn;
 • Overmatige litteken vorming.

Resultaat

Het resultaat is al meteen zichtbaar; je zult direct merken dat je buik een stuk platter is. Het uiteindelijke resultaat van een buikwandcorrectie is echter pas na enkele maanden zichtbaar, wanneer je lichaam volledig hersteld is van de operatie.

Over het algemeen is het resultaat van een buikwandcorrectie langdurig. Het kan echter nodig zijn een nieuwe ingreep te ondergaan als gevolg van verdere verslapping. Dit kan optreden na een zwangerschap en verdere veroudering. De operatie geeft het beste resultaat als je op je streefgewicht bent. Soms is het daarvoor nodig vóór de operatie eerst af te vallen. Een buikwandcorrectie is nadrukkelijk geen middel om af te vallen.

Klinieken en kosten

In Nederland vind je 17 ZKN-gecertificeerde klinieken die een buikwandcorrectie aanbieden. De kosten van een buikwandcorrectie bedragen gemiddeld € 4080,86.