Strabismus, loensen of scheelzien zijn verschillende benamingen voor het scheef staan van de ogen. De ogen kijken niet dezelfde kant op, zoals normaal gesproken het geval is, maar kijken dus in verschillende richtingen. Het scheelzien kan een afwijkende oogstand in verschillende richtingen zijn en op verschillende manieren aanwezig zijn (continu of alleen bij bijvoorbeeld vermoeidheid).

Er zijn verschillende oorzaken voor scheelzien:

 • Familiaire aanleg
 • Afwijkingen aan oogspieren (te kort, te lang of niet functioneel) waardoor de stand van de ogen veranderd
 • Afwijkingen in de oogzenuwen
 • Onscherp zien met één oog

Als scheelzien optreedt gebeurt dat vaak op kinderleeftijd, maar ook op volwassen leeftijd kan scheelzien ontstaan door bijvoorbeeld verlamming van een oogspier. Als het scheelzien veroorzaakt wordt door het oog of de ogen zelf, dan kan of kunnen deze behandeld worden. Als de oorzaak van het scheelzien niet het oog (of de ogen) zelf is dan moet de onderliggende aandoening behandeld worden.

De ogen van kinderen worden gedurende de eerste jaren gecontroleerd op het consultatiebureau. Het belangrijkste is daarbij het opmerken van een scheve stand van een oog (of de ogen). Vroege opsporing van scheelzien kan de ontwikkeling van een lui oog verkomen. Bij een ‘lui oog’ is het ene oog actief en het scheel kijkende oog door de hersenen als het ware op ‘non-actief’ gezet, om dubbelzien te verkomen. Bij scheelzien op oudere leeftijd ontstaat geen ‘lui oog’ meer, maar is de veel voorkomende klacht dubbelzien.

Door een vroege signalering van het scheelzien kan het gecorrigeerd worden met een bril, om zo de ontwikkeling van een ‘lui oog’ te voorkomen. Als toch een ‘lui oog’ is ontstaan kan deze tot een leeftijd van acht jaar behandeld worden door het gezonde oog voor een bepaalde tijd af te plakken, zodat het ‘luie oog’ zich gaat herstellen.

Mochten deze maatregelen geen effect hebben, dan kan gekozen worden vor een operatie.

Het consult

Voordat besloten wordt tot een operatie, zal eerst een oogarts de ogen beoordelen. Tijdens een consult met de arts zal besproken worden wat een geschikte behandeling is voor het scheelzien. Indien een operatie overwogen wordt, zullen ook eventuele risico’s en complicaties van de behandeling van het scheelzien besproken worden.

De arts zal meestal navraag doen naar onder meer de volgende zaken:

 • Algemene gezondheid
 • Medische voorgeschiedenis
 • Medicatiegebruik

Behandelingen bij scheelzien

Een oogarts kan kiezen tussen diverse behandelingen om scheelzien te helpen corrigeren. De bekendste ingrepen zijn:

 • Voorschrijven van een (speciale) bril
 • Een strabismuscorrectie
Foto Correctie van scheelzien
De oogarts legt met een oogspreider de oogbol bloot. Vervolgens kan hij spieren losknippen, en verkorten of verplaatsen.

Strabismuscorrectie - oogspieroperatie

Om een juiste stand van het oog te verkrijgen kunnen oogspieren operatief worden verkort of verplaatst. Deze ingreep wordt wel een strabismuscorrectie genoemd.

Bij een operatieve correctie van scheelzien worden vaak beide ogen behandeld. Om de spieren te kunnen verkorten of verplaatsen zal de arts de oogbol met behulp van een oogspreider grotendeels bloot leggen. Vervolgens kan de oogarts de spieren losknippen. Hierna wordt de spier verkleind, zodat deze minder krachtig is, of verplaatst naar achteren, zodat de werking versterkt wordt. Als de arts tevreden is over de nieuwe plaats van de oogspier, dan kan hij deze met hechtingen weer vastzetten.

De operatieve behandeling van de ogen gebeurt onder algehele narcose en kan in de meeste gevallen plaatsvinden tijdens een dagbehandeling. Soms is een tweede behandeling nodig voor een fijnere afstelling van de ogen en het juiste resultaat.

Herstel en verder verloop na de behandeling

De verschillende behandelingen voor scheelzien hebben ook een ander beloop en herstel. Het afplakken van het goede oog bij een kind met scheelzien leidt langzaam tot een correctie van het ‘luie oog’ waardoor het scheelzien verdwijnt. Hier gaat enige tijd overheen.

Een operatie is vanzelfsprekend een kortere, maar meer ingrijpende behandeling. De ogen kunnen na de operatie wat pijnlijk, rood en gezwollen zijn. Na de behandeling worden dan ook ontstekingsremmende oogdruppels voorgeschreven. Ook kunnen oog-bewegingsoefeningen meegegeven worden. Na de operatie wordt aangeraden op te passen met zand, stof of andere bronnen die kunnen leiden tot infectie. Dat betekent bijvoorbeeld voor een kind dat het spelen in de zandbak of zwemmen enige tijd vermeden moet worden. Indien je een bril droeg voor de operatie, kan deze zo snel mogelijk na de operatie ook gewoon weer gedragen worden.

Risico’s en complicaties van een strabismuscorrectie

Iedere operatie brengt risico’s met zich mee. Eventuele risico’s en complicaties van een operatie voor de behandeling van scheelzien zijn:

 • Allergische reactie
 • Infectie
 • Hoornvliesproblemen
 • Over- en ondercorrecties die leiden tot dubbelzien (waardoor een tweede operatie nodig is)

Indien de hersenen zo goed zijn aangepast aan de verkeerde stand van de ogen, kan een operatie voor het scheelzien juist geen goed effect hebben. Door de aanpassing van de hersenen aan het scheelzien, kan na de operatie dubbelzien optreden. Het is belangrijk hier van te voren goed onderzoek naar te doen, omdat een operatie in dat geval geen goede optie is.

Resultaat

Bij de behandeling van scheelzien door middel van een operatie is de oogstand pas na enkele weken tot een maand weer stabiel. Het resultaat van de operatie kan in de eerste weken dus niet goed beoordeeld worden. Indien er sprake is van een over- of ondercorrectie dan zal er een tweede operatie moeten worden uitgevoerd voor een juiste stand van de ogen.

Klinieken en kosten

Op dit moment hebben wij geen klinieken geïndexeerd die een correctie van scheelzien aanbieden.