De ooglidcorrectie is één van de meest uitgevoerde cosmetische ingrepen in Nederland. Jaarlijks laten vele duizenden mensen zich opereren aan hun oogleden. Bijvoorbeeld omdat ze af willen van hun vermoeide of sombere blik, of omdat hun zicht beperkt wordt door erg laag hangende oogleden.

Het ontstaan van hangende oogleden

Bij het ouder worden verslappen spieren en wordt de huid minder elastisch. Hierdoor kan er een ophoping van losse huid bij de bovenste oogleden ontstaan. Door de slappere spieren, kan vetweefsel uit gaan puilen wat voor verdikking zorgt in de oogleden. Dit ziet eruit als ‘zakjes’ onder of boven je ogen.

Bij sommige mensen zorgt dit ouderdomsproces ervoor dat de bovenste oogleden op de oogbol drukken en/ of over de oogbol heen gaan hangen. Ook kunnen er diepere lijnen of vouwen komen in de onderste oogleden. Dit kan tot diverse klachten leiden, zoals:

 • minder goed kunnen zien
 • hoofdpijn
 • een vermoeide aanblik
 • een boze of sombere oogopslag

Met een ooglidcorrectie kunnen al deze klachten verminderd en vaak volledig verholpen worden.

Het eerste consult

Voorlichting van de Consumentenbond voor patiënten die een ooglidcorrectie overwegen

Wanneer je een ooglidcorrectie overweegt dan kun je een afspraak maken voor een consult met een arts. Tijdens dit consult kunnen je vragen, klachten en wensen besproken worden.

Tijdens het consult wordt bepaald of je een geschikte kandidaat bent voor een ooglidcorrectie. Zo zal de arts je ogen en oogleden bekijken. Ook zal er gevraagd worden naar je medische achtergrond en eventueel medicijngebruik.

Als de arts je een geschikte kandidaat vindt, dan zal hij de te verwachten resultaten van de ooglidcorrectie met je bespreken.

Belangrijk om te weten is dat bij een ooglidcorrectie alleen overtollig huid en eventueel vet weggehaald wordt. Er zal altijd enige losse huid overblijven, om de ogen goed te kunnen openen en sluiten.

Een ooglidcorrectie beperkt zich tot het bovenooglid, eventuele hangende wenkbrauwen horen niet bij het doel van de ingreep. Wel kan een ooglidcorrectie gecombineerd worden met bijvoorbeeld een wenkbrauwlift.

Tijdens het consult met de arts komen vrijwel altijd de volgende zaken aan bod:

 • Je medische geschiedenis, gebruik van medicijnen, allergieën.
 • Je huidige, algemene gezondheidstoestand.
 • Eventuele eerdere operaties.
 • Het bekijken van de oogleden door de arts.

Vergoeding vanuit de verzekering?

Ooglidcorrecties worden soms als medische noodzakelijke ingreep gezien, bijvoorbeeld wanneer de ogen amper meer open kunnen. Wanneer dit het geval is dan zal de verzekering de ooglidcorrectie meestal vergoeden. Het is belangrijk om te weten dat in verreweg de meeste gevallen ooglidcorrecties worden gezien als cosmetische ("mooi-makende") ingrepen. In deze gevallen draai je zelf op voor de kosten.

Zie ook: vergoeding voor ooglidcorrectie.

Ooglidcorrectie - de behandeling

afbeelding Ooglidcorrectie
De plastisch chirurg tekent het gebied af dat zal worden weggesneden tijdens de ooglidcorrectie. Door het afgetekende stuk huid en eventueel onderliggende vetweefsel weg te halen wordt het bovenooglid kleiner.

Het operatief corrigeren van de oogleden heet ‘blepharoplastiek’. Blepharo betekent ooglid en plastiek komt van plastische chirurgie.

Een ooglidcorrectie wordt vrijwel altijd onder plaatselijke verdoving uitgevoerd (1). Je voelt niets van de ingreep zelf, wel kunnen de verdovingsprikjes als vervelend worden ervaren. Bij sommige patiënten wordt op verzoek de ingreep onder algehele narcose uitgevoerd. Bij plaatselijke verdoving mag je na een paar uur weer naar huis. Bij gehele narcose is een dagopname nodig. Voor welke methode wordt gekozen is afhankelijk van je situatie en eigen voorkeuren.

Voordat de plastisch chirurg of arts begint aan de operatie, tekent hij op de huid het gebied dat verwijderd moet worden in. In dit gebied wordt de overtollige huid weggesneden. Soms wordt hierbij ook overtollig onderhuids vetweefsel verwijderd. (2)

De snee (incisie) wordt gemaakt in de huidplooi van het bovenste ooglid, van de kraaienpootjes tot aan de neus. Door hier de snede te maken valt het litteken dat overblijft na de operatie nauwelijks op.

Ooglidcorrectie met laser

Naast de traditionele ooglidcorrectie, die met een scalpel (mesje) wordt uitgevoerd, kun je tegenwoordig ook bij steeds meer klinieken kiezen voor een laser-ooglidcorrectie. In deze gevallen wordt in plaats van een scalpel een laser gebruikt als middel om overtollig huid weg te snijden.

In principe is er geen speciaal voordeel van een ooglidcorrectie die of wel met laser of wel met een scalpel wordt uitgevoerd. Diverse onderzoeken laten zien dat er geen merkbaar verschil in kwaliteit van de resultaten of hersteltijd is tussen de twee methodes. Welke methode het beste is hangt daarom vooral af van de vaardigheid en ervaring van de chirurg met één of beide methodes.

Onder- en bovenooglidcorrectie

Soms wordt een bovenooglidcorrectie gecombineerd met een correctie van het onderste ooglid. Hiervoor geldt ook dat de snee gemaakt wordt in natuurlijke huidplooien of lijnen rondom het oog, zoals lachrimpels. Hierdoor valt het litteken nauwelijks op.

Wanneer er in het onderste ooglid alleen overtollig vet verwijderd hoeft te worden en geen overtollig huidweefsel, dan kan dit ook via de binnenkant van het onderste ooglid gedaan worden. Met deze methode ontstaat er geen zichtbaar litteken.

afbeelding Ooglidcorrectie
Bij een ooglidcorrectie worden boven het oog, of aan zowel de onder- als bovenkant van het oog incisies (snedes) gemaakt. Hierna wordt overtollig huid, en eventueel vet, verwijderd. De rode lijntjes geven de nieuwe contouren van de ogen weer; er is meer oog zichtbaar.
Zoek een kliniek bij jou in de buurt en maak direct een afspraak!

Herstel na de ooglidcorrectie

Na de ingreep kunnen je oogleden er gezwollen, rood en/of blauw uit zien. Omdat er meestal geen verband aangebracht wordt, kun je gewoon douchen en wassen. De hechtingen worden na vijf tot zeven dagen verwijderd.

Zwelling en pijn kan je tegengaan door de oogleden te koelen. Dit kan met natte kompressen maar ook met een ijsbril. Ook het rechtop houden van je hoofd door bijvoorbeeld met een extra kussen te slapen, gaat zwelling tegen. Het koelen en het rechtop houden van het hoofd werkt meestal goed, waardoor pijnstillers vaak niet nodig zijn.

Door de zwelling is het mogelijk dat je in de eerste dagen na de operatie je ogen niet goed kunt openen of sluiten. Vooral ’s nachts is het belangrijk dat je uitdroging van je ogen tegengaat. Dit kan met behulp van oogdruppels of oogzalf, die je van je arts kunt krijgen.

Zodra de zwelling wegtrekt, zullen deze problemen verminderen en uiteindelijk verdwijnen. De littekens zullen gedurende de eerste maanden roze zijn maar uiteindelijk worden ze nauwelijks zichtbaar.

Risico’s en complicaties

Een ooglidcorrectie is een van de meest uitgevoerde cosmetische ingrepen en de kans op complicaties is over het algemeen erg klein. Toch moet je er rekening mee houden dat een ooglidcorrectie een chirurgische ingreep is, en elke operatie brengt de nodige risico's met zich mee. De plastisch chirurg zal je alle risico’s duidelijk uitleggen.

Zelf kun je de risico’s zo klein mogelijk maken door je aan de adviezen van de arts te houden en geen belangrijke medische informatie achter te houden. De meeste complicaties gaan vanzelf over, zoals vochtophoping rondom de ogen. Desondanks is het goed om de arts te raadplegen als klachten aanhouden.

Mogelijke complicaties van een ooglidcorrectie zijn: (3)

 • Nabloeding.
 • Ophoping van bloed onder de huid (hematoom).
 • Het niet geheel kunnen openen of sluiten van de ogen.
 • Asymmetrische oogleden.
 • Trekken van het ooglid door littekenreactie.
 • Gevoelloosheid van de oogleden.
 • Vochtophoping rondom de ogen.
 • Bultjes of holtes met vocht (cystes) in het litteken. Deze moeten door de arts doorgeprikt worden.

Resultaat van de ooglidcorrectie

Als de zwelling is weggetrokken, is het resultaat van de operatie goed zichtbaar. De littekens zijn meestal nauwelijks zichtbaar omdat ze in de huidplooi van het ooglid vallen. Het resultaat van de operatie is vrijwel altijd langdurig. De meeste patiënten zijn zeer tevreden met het resultaat van de ooglidcorrectie.

Klachten van hoofdpijn en verminderd zicht verbeteren vrijwel altijd. Ook zien de meeste mensen er frisser en minder vermoeid uit.

Wanneer de oogleden asymmetrisch blijken te zijn, is een tweede operatie in een heel enkel geval nodig. Verdere verslapping van de huid of spieren is ook na de operatie mogelijk, waarvoor eventueel een nieuwe ooglidcorrectie gedaan kan worden.

Klinieken en kosten

In Nederland vind je 40 ZKN-gecertificeerde klinieken die een ooglidcorrectie aanbieden. De kosten van een ooglidcorrectie bedragen gemiddeld € 1530,01.