Door veroudering kan de huid van het voorhoofd verslappen. Als gevolg hiervan kunnen de wenkbrauwen naar beneden zakken. Dit kan tot problemen leiden bij het zien. Daarnaast kunnen hangende wenkbrauwen je er ouder doen uitzien en je een sombere of vermoeide uitstraling geven.

Een wenkbrauwlift, door middel van een operatie of met Botox, kan een oplossing zijn voor bovenstaande klachten.

Wanneer niet het voorhoofd, maar hangende oogleden het probleem zijn, dan is een ooglidcorrectie in de meeste gevallen een beter alternatief.

Het consult

Voordat een wenkbrauwlift zal worden uitgevoerd, wordt eerst een consult met de plastisch chirurg gepland. Alle belangrijke zaken met betrekking tot de wenkbrauwlift zullen tijdens dit gesprek aan bod komen.

De chirurg bepaalt of de gewenste wenkbrauwlift uitvoerbaar is. Vervolgens wordt besproken welke behandelmethode het meest geschikt voor je is en welk resultaat hierbij verwacht mag worden. Eventuele risico’s en complicaties van de wenkbrauwlift zullen ook genoemd worden.

Tijdens het consult zal de arts ook navraag doen naar de volgende zaken:

 • algemene gezondheid
 • allergieën
 • medische voorgeschiedenis/eerder ondergane operaties
 • medicijngebruik

Bij gebruik van bloedverdunnende medicijnen zal de arts vragen deze enkele dagen voor de wenkbrauwlift te stoppen. Roken wordt afgeraden, omdat het de kans op complicaties bij de wondgenezing kan vergroten.

Hoe wordt een wenkbrauwlift uitgevoerd?

Een wenkbrauwlift kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. Zo is er de operatieve wenkbrauwlift, maar de wenkbrauw kan ook gelift worden met Botox.

Operatieve wenkbrauwlift

Afhankelijk van de behandelmethode en je eigen wensen, zal bepaald worden of de wenkbrauwlift onder lokale verdoving of onder algehele narcose zal worden uitgevoerd. Voorafgaand aan de wenkbrauwlift wordt het te verwijderen huiddeel door de chirurg afgetekend op de huid.

De wenkbrauwlift kan op verschillende manieren uitgevoerd worden:

 • Vlak boven de wenkbrauwen of halverwege het voorhoofd wordt huid verwijderd
 • Bij de haargrens of nog verder wordt huid verwijderd
 • De wenkbrauwen liften zonder huid te verwijderen door middel van endoscopie (kijkoperatie)
plaatje Wenkbrauwlift
Snee (incisie) langs de haargrens. Litteken verdwijnt onder het haar. Deze methode wordt vaak gekozen om wenkbrauwen te liften bij mensen zonder duidelijke rimpels in het voorhoofd.

Het verwijderen van huid vlak boven de wenkbrauwen of halverwege het voorhoofd is met name geschikt voor oudere mensen of mensen met rimpels op het voorhoofd. Het litteken kan in een van de huidplooien geplaatst worden voor een mooi resultaat.

Bij mensen zonder opvallende rimpels in het voorhoofd kan gekozen worden voor het verwijderen van huid ter hoogte van de haargrens. Dan zal er geen litteken zichtbaar zijn op het voorhoofd.

Bij een kijkoperatie worden de wenkbrauwen gelift zonder dat er huid verwijderd wordt. Via 4 tot 6 kleine sneetjes wordt een cameraatje ingebracht. Zo kan de van binnen uitgevoerde operatie goed in beeld worden gebracht. De huid van het voorhoofd en de wenkbrauwen worden van het voorhoofd losgemaakt, strakgetrokken en weer op de schedel bevestigd (eventueel met kleine schroefjes).

Wenkbrauwlift met Botox

Een wenkbrauwlift met Botox is een relatief eenvoudige en snelle ingreep. Met twee kleine prikjes met Botox boven de wenkbrauw kan een tijdelijke lift van enkele milimeters worden gerealiseerd.

Zoek een kliniek bij jou in de buurt en maak direct een afspraak!

Herstel na de wenkbrauwlift

In het geval van een kijkoperatie word je waarschijnlijk nog een of twee dagen opgenomen. Het geplaatste verband en de nietjes voor het sluiten van de wondjes worden na een week verwijderd op de polikliniek. Eventueel geplaatste schroefjes zullen na twee tot zes weken verwijderd worden op de polikliniek.

In het geval van de andere behandelmethoden voor de wenkbrauwlift kun je enkele uren na de behandeling naar huis. Na een aantal dagen zullen eventuele hechtingen en het verband op de polikliniek verwijderd worden.

Dikke, gekleurde en gezwollen oogleden zijn een veel voorkomend probleem na een wenkbrauwlift. Dit zal na ongeveer anderhalve week verminderen. Een eventueel aangebracht hoofdverband moet droog gehouden worden. Om de zwelling en pijn van de oogleden te verlichten kunnen natte kompressen gebruikt worden om de oogleden te koelen. Inspanningen die druk op het hoofd kunnen vergroten moeten vermeden worden.

Voor een goed herstel is het belangrijk om eventuele littekens te beschermen tegen UV straling.

Risico’s en complicaties van de wenkbrauwlift

Net als bij iedere andere operatie zijn er aan een operatieve wenkbrauwlift risico’s en complicaties verbonden:

 • Ernstig dikke, blauwe en gezwollen oogleden kunnen het zicht belemmeren, maar dit komt zelden voor
 • Verandering in gevoel rond het behandelde gebied
 • Infectie of nabloeding
 • Verandering van het littekenweefsel
 • Asymmetrie (van bijvoorbeeld de oogleden)

Ook aan een wenkbrauwlift met Botox zijn enkele risico's verbonden:

 • Spierzwakte
 • Pijn of blauwe plekken op de injectieplaats
 • Bloeding en irritatie injectieplaats

Het resultaat

Een operatieve wenkbrauwlift heeft meestal een langdurig resultaat, dat na ongeveer zes maanden goed zichtbaar is. De kans bestaat dat een nieuwe correctie nodig is als de huid en spier boven de wenkbrauw verder verslappen.

Een wenkbrauwlift met Botox heeft enkel een tijdelijk resultaat, dat zichtbaar is binnen enkele dagen na de behandeling. Meestal houdt dit resultaat tenminste 3 maanden en maximaal ongeveer 6 maanden aan. Hierna kun je je opnieuw laten behandelen. Of voor een operatieve wenkbrauwlift kiezen.

Klinieken en kosten

In Nederland vind je 25 ZKN-gecertificeerde klinieken die een wenkbrauwlift aanbieden. De kosten van een wenkbrauwlift bedragen gemiddeld € 1178,31.