Bijgewerkt: | B. Holwerda (Redactie)

Het Borstimplantatenregister - vraag en antwoord

Sinds deze maand zijn Nederlandse artsen begonnen met het registreren van borstimplantaten die gebruikt worden bij borstvergrotingen en borstreconstructies. De registratie vindt plaats in het zogenoemde borstimplantatenregister. In dit artikel vind je antwoorden op enkele veel gestelde vragen over dit borstimplantatenregister.

Wat is het borstimplantatenregister?

Jaarlijks worden er naar schatting bij zo'n 25.000 Nederlandse vrouwen borstimplantaten geplaatst. Het exacte aantal is onbekend, omdat tot op heden borstimplantaten niet geregistreerd werden.

Het nieuwe borstimplantatenregister is een landelijk register waarin plastisch chirurgen informatie bijhouden over geplaatste borstimplantaten. Het register is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) en tot stand gekomen in samenwerking met fabrikanten en leveranciers van borstimplantaten. Nederland het eerste land ter wereld dat op landelijk niveau borstimplantaten registreert.

In het register wordt relevante informatie over borstimplantaten bijgehouden. Zo wordt het serienummer van de prothese opgeslagen en gekoppeld aan de naam en het adres van de drager.

In het register worden ook de reden voor plaatsing van het implantaat en een deel van de medisch relevante geschiedenis bijgehouden. Bijvoorbeeld of een patiënt bestraald is in het geval van borstkanker en een daarop volgende borstreconstructie met borstimplantaat. Ook gaan plastisch chirurgen bijhouden wanneer een implantaat wordt verwijderd, en de reden daarvoor. Het register wordt daarmee als het ware een soort medisch dossier speciaal voor implantaten.

De registratie in het register verloopt automatisch, tenzij de patiënt bezwaar aantekent.

Waarom is het borstimplantatenregister ingevoerd?

Zembla over de noodzaak van een register voor borstprotheses. Uitzending uit 2014.

De aanleiding voor het starten van een landelijk register is het schandaal rond PIP-implantaten. In 2010 werd bekend dat de Franse producent Poly Implant Protheses (PIP) gebruik had gemaakt van een siliconengel die enkel voor industriële processen en niet voor medisch gebruik geschikt is. De protheses bleken gevaarlijk te zijn doordat ze konden scheuren of lekken.

Vrouwen met PIP-implantaten werd geadviseerd om de implantaten te laten verwijderen. Doordat niet werd bijgehouden bij welke vrouwen welke implantaten geplaatst waren was het echter moeilijk om alle vrouwen met PIP-implantaten te achterhalen. Hierdoor ontstond de wens om landelijk borstimplantaten te gaan registreren en volgen.

Wat is het voordeel van geregistreerde borstimplantaten?

Het bijhouden van informatie over borstimplantaten biedt diverse voordelen. Het register zorgt er voor dat er meer inzicht komt in de gebruikte implantaten. Zo kunnen in het geval van niet goed functionerende protheses, zoals rond de PIP-affaire, vrouwen direct op de hoogte worden gesteld dat hun implantaat niet veilig is. Daarnaast kunnen de vrouwen die wel een veilig implantaat hebben ook direct worden gerustgesteld.

Ook kunnen problemen met implantaten beter worden gesignaleerd. Wordt één implantaattype bijvoorbeeld opvallend vaak verwijderd of zorgt een bepaald implantaat vaak voor complicaties, dan is dat direct na te gaan in het register. Dit kan dan aanleiding zijn om dat specifieke implantaattype nader te onderzoeken.

In welke gevallen worden borstimplantaten geregistreerd?

Op dit moment zijn alle plastisch chirurgen die lid zijn van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) verplicht de implantaten die zij plaatsen te registreren. Ongeveer 95% van de plastisch chirurgen in Nederland is lid van deze vereniging.

Hinne Rakhorst, plastisch chirurg en bestuurslid van de NVPC: „Het is niet zo dat je straks kunt opzoeken of je buurvrouw een borstvergroting heeft gehad. Dit register voldoet aan privacywetgeving en is veilig.”

Plastisch chirurgen die niet lid zijn van de NVPC wordt gevraagd ook deel te nemen aan het register. Voor hen geldt echter op dit moment geen verplichting. Er wordt wel gewerkt aan wetgeving die de registratie voor alle plastisch chirurgen verplicht stelt.

Is de privacy gewaarborgd?

Het borstimplantatenregister wordt beheerd door het DICA (Dutch Institute for Clinical Auditing). Deze organisatie verzamelt medische gegevens om de kwaliteit van operaties te kunnen meten.

Alleen de behandelend arts heeft toegang tot informatie die herleidbaar is tot individuele patiënten. Het is dus niet mogelijk voor anderen dan de arts om informatie over borstimplantaten te achterhalen. Er is één uitzondering op deze regel. De Inspectie voor de Gezondheidszorg kan ook toegang krijgen tot persoonsgegevens, maar enkel wanneer er sprake is van een massale terugroepactie, zoals in het geval van de PIP-implantaten.

Mocht je niet willen worden opgenomen in het register dan kun je bezwaar aantekenen tegen de registratie.