Disclaimer IdealBody.nl

Het onderstaande is van toepassing op de gehele IdealBody.nl website. Door (onderdelen van) onze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Zie ook onze voorwaarden.

Gebruik

Het gebruiken, downloaden of kopiƫren van informatie van IdealBody.nl is geheel voor eigen risico. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site. De informatie op IdealBody.nl is bedoeld als informatieve introductie op een behandeling, ingreep of operatie, welke risico's met zich mee kunnen brengen. Deze informatie is niet bedoeld als vervanging van (medisch) advies.

Voor de beslissing tot het aanvragen van brochures, het maken van afspraken of tot het aankopen van diensten en/of producten naar aanleiding van de op IdealBody.nl verkregen informatie is de bezoeker zelf verantwoordelijk. Wanneer iemand nadenkt over het ondergaan van een behandeling, ingreep of operatie adviseren wij die persoon zich eerst goed te laten voorlichten door een specialist. De bezoeker is zelf verantwoordelijk voor hetgeen hij vanuit deze website verzendt.

Inhoud

IdealBody.nl wordt met grote zorg geschreven door artsen, geneeskunde studenten, schoonheidsspecialisten of plastisch chirurgen. In geen enkel geval kan IdealBody.nl aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden en/of problemen/schade van welke aard dan ook, die kunnen voortvloeien uit de door IdealBody.nl verstrekte informatie of de door de bezoekers geplaatste beoordelingen, afbeeldingen en overige teksten op de site.

De informatie die door IdealBody.nl op deze website wordt verstrekt is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Aan de samenstelling van de informatie is veel zorg besteed, waarbij is getracht zoveel mogelijk de meest actuele informatie te presenteren. De informatie op deze website is echter uitsluitend indicatief. Voor de juistheid en volledigheid ervan kan niet worden ingestaan. De genoemde behandelingen zijn behandelingen die in Nederland gangbaar zijn.

IdealBody.nl heeft haar best gedaan om alle informatie zoveel mogelijk te controleren op fouten en malware-/spyware-/virus-vrij op de site te zetten.

Externe links

Uit de aanwezigheid van externe hyperlinks volgt niet dat IdealBody.nl de opinies en meningen goedkeurt die door de websites van derden worden uitgedrukt. IdealBody.nl aanvaardt tevens geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en kwaliteit van sites die niet door IdealBody.nl zijn ontwikkeld en waar eventueel naar wordt verwezen of die verwijzen naar IdealBody.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via contact@idealbody.nl. U kunt dit e-mailadres niet gebruiken voor medische vragen en/of vragen over een behandeling.

IdealBody.nl is een handelsnaam van Healthcare Online B.V., ingeschreven onder Kvk nummer 60277416.

Laatst gewijzigd: