Voorwaarden ervaringen

Het plaatsen van een ervaring is aan een aantal voorwaarden verbonden. Dit om de goede orde op de website te bewaren. Wij gaan zorgvuldig om met je gegevens. Zonder jouw toestemming worden je gegevens niet met derden gedeeld. Zie ook onze privacy pagina.

 • Op het gebruik van onze website zijn onze voorwaarden van toepassing. De hierna volgende voorwaarden moeten als toevoeging op deze voorwaarden worden gezien.
 • Alle verplichte velden van het ervaring-invoer formulier moeten zijn ingevuld.
 • Jouw echte naam en e-mailadres wordt niet bij de ervaring weergegeven.
 • Je kan alleen een ervaring plaatsen wanneer je deze ingreep zelf hebt gehad.
 • Respecteer anderen. Houd het taalgebruik netjes en schijf informatief. Gebruik geen scheldwoorden, schuttingtaal of beledigende taal.
 • Personen die werkzaam zijn bij een kliniek, behandelaar of salon mogen geen ervaring plaatsen.
 • Namen van klinieken, behandelcentra, behandelaars, salons, artsen of andere informatie waaruit de identiteit van een behandelcentrum of behandelaar kan worden opgemaakt mogen niet in de ervaring worden vermeld. Hiervoor zijn aparte invoervelden aanwezig. Dit ter voorkoming van sluikreclame.
 • Namen van klinieken, artsen of specialisten in een ervaring (indien toch geplaatst) worden gecensureerd.
 • (Sluik)reclameuitingen zijn niet toegestaan.
 • De schrijver van de ervaring heeft het recht de ervaring te laten verbeteren, aan te laten vullen of te laten verwijderen door IdealBody.nl.
 • De schrijver van een ervaring staat ervoor in dat het beeld-, tekst- en fotomateriaal dat door hem/haar wordt verstuurd geen inbreuk maakt op de auteurs- en/of andere rechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden.
 • De schrijver van de ervaring geeft IdealBody.nl toestemming de door hem/haar verzonden gegevens op te slaan in een database.
 • De schrijver van een ervaring geeft (volledige en onvoorwaardelijke) toestemming aan IdealBody.nl de aangeleverde gegevens en het aangeleverde materiaal onbeperkt te (her)gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te vertalen, te distribueren, te publiceren en afgeleide werken te creëren, waaronder – doch niet uitsluitend – voor advertenties en andere promotionele doeleinden voor IdealBody.nl en / of andere in het beheer van Healthcare Online B.V. zijnde websites of publicaties, zonder toestemming van de gebruiker.
 • Goedgekeurde ervaringen worden z.s.m. door IdealBody gekeurd en geplaatst.
 • Door de ervaringen te verzenden wordt er door de verzender (onder meer) een gebruikersrecht verleend aan IdealBody.nl voor het gebruik van de verstrekte en ingevulde teksten, gegevens, foto's en informatie.
 • De ervaringen worden beoordeeld op echtheid. Mochten wij hieraan twijfelen, dan kan de ervaring worden uitgesloten van plaatsing.
 • IdealBody.nl staat in beginsel toe dat gebruikers berichten anoniem schrijven. Berichten worden daarom niet automatisch afgekeurd als er een vals e-mailadres is opgegeven. Wanneer IdealBody.nl echter twijfelt aan de oprechtheid en vanwege het ontbreken van een (correct) e-mailadres geen mogelijkheid heeft om het waarheidsgehalte van berichten te controleren, worden deze alsnog verwijderd.
 • IdealBody.nl heeft het recht om de ervaringen aan te passen, cencureren of uit te sluiten van plaatsing. In ieder geval wanneer de ervaring in strijd is met onze voorwaarden of wanneer sprake is van (sluik)reclame of (mogelijke) inbreuk op rechten van derden. Hierover kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Het kan voorkomen dat de weergegeven informatie niet volledig en/of onjuist is. IdealBody.nl is niet aansprakelijk voor enige schade (van welke aard dan ook) die voortvloeit uit of samenhangt met het geven c.q. plaatsen van een ervaring.
 • IP-adressen van de verzender worden opgeslagen teneinde misbruik te voorkomen.
Laatst gewijzigd: