Over Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)

Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) is de brancheorganisatie voor zelfstandige klinieken in Nederland. Zowel klinieken die verzekerde zorg aanbieden (ZBC’s), als klinieken die niet-verzekerde zorg verrichten zijn aangesloten bij ZKN.

Kwaliteit bevorderen

Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) heeft als doelstelling om de kwaliteit van de diensten en behandelingen, geleverd door zelfstandige klinieken te bevorderen en inzichtelijk te maken voor iedere patiënt in Nederland. Om patienten en clienten betrouwbare en optimale kwaliteit van medische zorg te bieden heeft ZKN een kwaliteitskeurmerk ontwikkeld, in samenwerking met het onafhankelijk certificeringinstituut Kiwa. Met het ZKN-keurmerk ziet ZKN erop toe dat de kwaliteit van de klinieken op een hoog peil staat en blijft staan.

Strenge eisen

De klinieken met een ZKN-keurmerk voldoen aan de strengste eisen. De toetsingscriteria van het ZKN-Keurmerk zijn een aanvulling op de wetgeving die standaard van toepassing is op de kliniek. Daarnaast dient ook te worden voldaan aan de richtlijnen en normen van de beroepsgroepen die vertegenwoordigd zijn binnen een kliniek.

Meer informatie: www.zkn.nl