Bijgewerkt: | Publicatie:
B. Holwerda (Redactie) | Onderzoek, technologie

3D-simulatie bij borstvergroting zorgt niet voor beter resultaat

Bij steeds meer klinieken kunnen vrouwen die een borstvergroting overwegen een 3D-simulatie laten maken, die het te verwachten resultaat weergeeft. Uit recent onderzoek blijkt dat het gebruik van deze beeld-simulatietechniek de communicatie tussen arts en patiënt kan verbeteren. Het gebruik van 3D-beeldsimulatie zorgt echter niet voor een hogere tevredenheid na de operatie. Zo melden onderzoekers in het augustusnummer van Plastic and Reconstructive Surgery®.

Met nieuwe computertechniek kunnen plastisch chirurgen met behulp van foto’s een 3D-simulatie maken, waarop te zien is hoe de borsten van een cliënt er mogelijk na de borstvergroting uit zullen zien. De chirurg kan verschillende variabelen aanpassen, zoals de cupmaat en het volume van het implantaat, waarna de software zijn werk doet.

Een voorbeeld van een 3D-simulatie.

Onderzoekers waren benieuwd naar het effect van deze 3D-simulaties op de resultaten van een borstvergroting. Daarom volgden zij tussen 2013 en 2016 honderd vrouwen die een borstvergroting hebben ondergaan. Bij deze vrouwen werd gekeken wat het effect van de 3D-simulatie op de uitkomst van de borstvergroting was. De uitkomsten werden vergeleken met die van vrouwen waarbij er gebruik werd gemaakt van voor- en nafoto’s en pasprotheses en -beha’s, in plaats van 3D-simulatie.

De onderzoekers gebruikten twee methodes om te evalueren hoe 3D-simulatie de resultaten van de borstvergroting beïnvloedde. Een vragenlijst, de BREAST-Q ©, werd gebruikt om de tevredenheid van de patiënt en de kwaliteit van leven na de borstvergroting te beoordelen. Daarnaast werd er een gedetailleerde reeks borstmetingen gedaan om de resultaten te evalueren.

Vrouwen tevreden na borstvergroting

Uit analyse van de vragenlijst blijkt dat een borstvergroting tot flinke verbeteringen in de tevredenheid over de borsten en het seksuele welzijn van vrouwen leidt. Het gebruik van 3D-simulatie zorgde echter niet voor een grotere tevredenheid. De gemiddelde score voor tevredenheid groeide van ongeveer 20 voor de operatie tot 85 na de operatie. Dit gold voor zowel de groep vrouwen waarbij een 3D simulatie was gemaakt, als bij de groep vrouwen waarbij dat niet was gedaan. Ook de borstmetingen lieten geen significante verschillen zien. Opvallend genoeg was er ook geen meetbaar verschil in het volume van de implantaten waar vrouwen voor kozen.

De onderzoekers wijzen er in de publicatie op dat plastisch chirurgen ook zonder 3D-simulatie vaak goed inzichtelijk kunnen maken hoe het resultaat van een borstvergroting zal worden. Dat zou verklaren waarom er in dit onderzoek geen verschillen gemeten werden. De onderzoekers zien 3D-simulaties dan ook vooral als een nuttig communicatiemiddel voor tijdens de preoperatieve consulten, en niet als een middel om de resultaten te verbeteren.

3D simulatie is populair

Uit het onderzoek blijkt verder dat 3D-simulatie populair is bij patiënten. Als vrouwen op de hoogte zijn van de beschikbaarheid van de 3D-simulatietechniek, dan kiezen ze vrijwel allemaal voor 3D-simulatie.

Bron: A Prospective Evaluation of Three-Dimensional Image Simulation: Patient-Reported Outcomes and Mammometrics in Primary Breast Augmentation