Bijgewerkt: | Publicatie:
B. Holwerda (Redactie) | Onderzoek

Elsevier: vaak betere en veiligere zorg bij klinieken met ZKN-keurmerk

Waar kan je het beste terecht voor een borstvergroting, filler-behandeling, nieuwe knie of staar-operatie? Elsevier Weekblad onderzocht voor hun rubriek Beste Klinieken 231 privéklinieken en zelfstandige behandelcentra voor twaalf behandelingen. Uit het onderzoek blijkt dat klinieken met het ZKN-keurmerk vaak betere en veiligere zorg leveren dan klinieken zonder het ZKN-keurmerk. Elsevier raadt zijn lezers dan ook aan om bij de afweging voor een kliniek te vragen naar het ZKN-keurmerk.

Voor het onderzoek werkte Elsevier samen met het in zorg gespecialiseerde bureau SiRM. Elsevier en SiRM gebruiken voor hun onderzoek openbare gegevens die de klinieken verplicht aanleveren aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). In totaal werden 251 indicatoren voor het onderzoek gebruikt. Deze indicatoren zijn opgesteld door de sector zelf, gebaseerd op afspraken van artsen met de Inspectie, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties.

De beste priveklinieken volgens Elsevier

Beoordeling op organisatie en uitvoering

Het eindoordeel per kliniek berust op twee pijlers: de organisatie van de klinieken en de uitvoering van de zorg. De klinieken zijn hierbij beoordeeld op punten die voor alle zorgaanbieders gelden, maar er is ook gekeken naar eisen die horen bij de ingreep.

Bij het oordeel over de organisatie is onder andere onderzocht of klinieken de patiëntendossiers goed bijhouden, of infecties worden geregistreerd en of er geregeld functioneringsgesprekken met de medisch specialisten worden gehouden. Ook weegt mee of en hoe de medisch specialisten zijn beoordeeld in visitaties door hun collega’s in wetenschappelijke beroepsverenigingen en wat er met eventuele feedback en kritiek is gedaan.

Voor de beoordeling van de uitvoering wordt er gekeken naar het proces rond de behandeling. Zo telt mee of de patiënten hun medicatie op tijd krijgen, of pijn gemeten wordt, hoe de zorg na de behandeling is en hoe snel patiënten terecht kunnen bij de kliniek als er complicaties zouden optreden.

De beoordelingen voor organisatie en uitvoering worden uitgedrukt in bollen. Klinieken die 1 of 2 bollen scoren op een bepaald onderdeel presteren ondergemiddeld, terwijl 3 of vier bollen voor een bovengemiddelde score staan.

Klinieken met het ZKN-keurmerk scoren gemiddeld beter dan klinieken zonder het ZKN-keurmerk. 71% van de klinieken die boven het landelijk gemiddelde scoren heeft het ZKN-keurmerk, terwijl 63% van de klinieken die onder het gemiddelde scoren geen ZKN-keurmerk hebben. Er is volgens Elsevier sprake van een voorhoede van goede klinieken: 65 vestigingen haalden voor verscheidene behandelingen en ingrepen de hoogste eindscore, maar niet op alle onderdelen.

Je kunt alle resultaten van het onderzoek per kliniek bekijken op de website van Elsevier.

Geen oordeel over resultaat

Elsevier geeft aan dat het lastig is om te oordelen over het eindresultaat van een behandeling. Uit de gegevens van de Inspectie valt niet te halen of de ingrepen succesvol verliepen en hoe het de patiënten na de ingreep verging. Hiervoor ontbreken adequate openbare gegevens. Deze gegevens ontbreken overigens ook voor ziekenhuizen.

Op IdealBody.nl indexeren wij enkel klinieken met het ZKN-keurmerk. Ben je op zoek naar een goede kliniek voor een cosmetische ingreep? Vergelijk hieronder klinieken en prijzen voor jouw behandeling.