Bijgewerkt: | Publicatie:
B. Holwerda (Redactie) | Onderzoek, regelgeving

Inspectie: kwaliteit van zorg in particuliere klinieken vaak niet voldoende

De kwaliteit van zorg laat bij zelfstandige klinieken nog vaak te wensen over, dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) na het bezoeken van diverse zelfstandige klinieken. Volgens de Inspectie lopen patiënten en cliënten van particuliere klinieken momenteel onnodig risico op gezondheidsschade.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) maakte op 6 juni het TIPTOP Rapport openbaar. Dit rapport heeft betrekking op bezoeken aan particuliere klinieken in 2016 en 2017. In deze jaren werden 31 klinieken bezocht om de infectiepreventie te controleren en/of het operatief proces te toetsen.

Steeds meer zorg in zelfstandige klinieken

In Nederland wordt er steeds meer zorg verleend door particuliere klinieken: het aantal zelfstandige klinieken is in de afgelopen jaren bijna verdubbeld, van 269 klinieken in 2011 naar 500 nu.

In particuliere klinieken wordt een breed scala aan zorg geleverd, in totaal 1,6 miljoen behandelingen per jaar. Het gaat daarbij zowel om verzekerde zorg, bijvoorbeeld oogbehandelingen of het plaatsen van knieprotheses, als om onverzekerde zorg, zoals borstvergrotingen of behandelingen met botox en fillers.

Zorgen over kwaliteit

De Inspectie zegt zich zorgen te maken over de kwaliteit van de zorg, omdat de zelfstandige klinieken de richtlijnen met betrekking tot het infectiepreventiebeleid en het operatief proces vaak onvoldoende naleven.

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

In totaal werden er door de Inspectie 128 verbetermaatregelen opgelegd aan zelfstandige klinieken naar aanleiding van de bezoeken. De klinieken die verbetermaatregelen opgelegd hebben gekregen moeten nu aan de Inspectie tonen dat de maatregelen die zij nemen tot verbetering van de zorg leidt.

Tekortkomingen werden ook in voorgaande jaren gesignaleerd, waarop de Inspectie het toezicht sinds 2015 heeft geïntensiveerd. Volgens de Inspectie gebeurt er nog steeds te weinig om de situatie te verbeteren.

De Inspectie geeft aan in gesprek te willen gaan met de branchevereniging Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN), beroepsverenigingen, zoals de Federatie Medisch Specialisten, zorgverzekeraars en VWS om een actieplan op te stellen om de situatie te verbeteren.

Reactie van Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)

Brancheorganisatie Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) meldt in een reactie dat er reeds een verbeterslag gaande is. ZKN geeft verder aan te kijken hoe de aandachtspunten uit dit nieuwe inspectierapport gebruikt kunnen worden om de kwaliteit van de klinieken met het ZKN-keurmerk verder te verbeteren.

Reactie Patiëntenfederatie Nederland

De Patiëntenfederatie Nederland zegt blij te zijn dat de Inspectie het toezicht op de particuliere klinieken heeft geïntensiveerd. Directeur Dianda Veldman adviseert patiënten om bij twijfel over een kliniek de site van de kliniek goed te onderzoeken en te kijken of de kliniek het ZKN-keurmerk heeft. Daarnaast doen patiënten er goed aan om de beoordelingen op zorgkaartnederland.nl raad te plegen en te overleggen met de huisarts of zorgverzekeraar.