Bijgewerkt: | Publicatie:
J.N. van Oosten (Redactie) | Onderzoek

Maagverkleining verlaagt kans op chronische nierziekte

Mensen met obesitas hebben een grotere kans op de ontwikkeling en verergering van chronische nierziekte, zoals nierinsufficiëntie. Uit een recent Amerikaans onderzoek blijkt dat bariatrische chirurgie, zoals een maagverkleining, helpt om het risico op nierziekte te verkleinen.

Overgewicht wordt geassocieerd met een hoger risico op diverse ziektes, waaronder hart- en vaatziekten en diabetes. Uit eerdere onderzoeken is bekend dat obesitas ook het risico op nierziektes kan verhogen. Wat nog niet onderzocht was, is of het omgekeerde ook geldt: neemt het risico op nierziektes af als het gewicht naar beneden gaat? Om dit te onderzoeken zijn 2144 patiënten gevolgd die tussen maart 2006 en april 2009 een maagverkleining hebben ondergaan.

Animatie van de maag

Bij de groep van 2144 patiënten werd drie keer het risico op nierproblemen vastgesteld volgens de daarvoor geldende richtlijnen. De eerste keer was voor de maagverkleining en daarna werd er nogmaals gekeken na één en zeven jaar na de maagverkleining. Hieruit kwam naar voren dat het risico op nierproblemen was afgenomen na het ondergaan van een maagverkleining.

Een maagverkleining heeft dus niet alleen een gunstig effect op het gewicht, maar ook op het risico om een nierziekte te ontwikkelen. De onderzoekers stellen daarom voor om het risico op nierproblemen mee te nemen bij de keuze voor een behandeling bij ernstig overgewicht. Het onderzoek lijkt te onderstrepen dat een maagverkleining in het geval van een hoog risico op nierproblemen eerder overwogen zou kunnen worden.

Bron: Effect of Bariatric Surgery on CKD Risk