Publicatie:
B. Holwerda (Redactie) | Regelgeving

Nieuwe reclamecode voor advertenties voor cosmetische behandelingen

Reclame voor cosmetische ingrepen moet vanaf 15 oktober voldoen aan nieuwe regels. Artsen en medisch specialisten van verschillende medische verenigingen hebben hiervoor een reclamecode opgesteld. De nieuwe reclamecode geldt voor alle artsen die cosmetische ingrepen uitvoeren.

De code is onderdeel van de Nederlandse Reclame Code en geldt daarmee voor alle adverteerders in de branche, waaronder cosmetisch artsen, plastisch chirurgen en klinieken waar cosmetische behandelingen worden uitgevoerd.

In de code is vastgelegd dat reclame voor cosmetische behandelingen primair gericht dient te zijn op goede informatievoorziening die gericht is op volwassen personen.

De code schrijft verder voor dat reclame voor cosmetische behandelingen waarheidsgetrouw moet zijn. De mogelijke voordelen van een ingreep mogen niet overdreven worden, en de risico’s mogen niet gebagatelliseerd worden. Het is ook verboden om in een reclame te stellen of suggereren dat een cosmetische behandeling zonder risico is. Tevens is het de klinieken en artsen niet toegestaan om te adverteren met een garantie over de werking of het resultaat. Uitingen als "niet goed, geld terug", of "u ziet er gegarandeerd beter uit" mogen daarom niet.

Klinieken en artsen mogen adverteren met de prijzen van behandelingen, maar niet op een prominente wijze en niet als enig verkoopargument om een cliënt een behandeling te laten ondergaan. Aanbiedingen op prijs zijn toegestaan, maar deze mogen geen tijdsdruk opleggen of suggereren. Ook mag er met reclames niet worden aangezet tot meer cosmetische behandelingen dan nodig.

Kijk uit. Jezelf mooier maken kan lelijk uitpakken.
De reclamecode schrijft voor dat elke reclame-uiting moet worden vergezeld van de slogan: Kijk uit. Jezelf mooier maken kan lelijk uitpakken.

Toezicht door de Reclame Code Commissie

Iedereen die zich stoort aan een reclame voor een cosmetische behandeling kan een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie (RCC). De RCC onderzoekt de klachten en kan indien nodig de adverteerder verzoeken de uiting aan te passen. Er zijn geen afspraken gemaakt over boetes bij overtredingen.

Reacties op nieuwe reclamecode voor cosmetische ingrepen

Minister Bruins voor Medische Zorg en Sport geeft aan tevreden te zijn met de reclamecode die is opgesteld door partijen uit de branche.

Afbeelding bij Tweet van Ministerie van VWS

Vanaf half oktober geldt een #reclamecode op reclame voor medische cosmetische behandelingen door artsen. In de code zijn verschillende regels opgenomen om ervoor te zorgen dat mensen juist worden geïnformeerd over dergelijke ingrepen. https://t.co/3kAWlFGdqX https://t.co/mSx2WgYF7R

De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) geeft aan blij te zijn dat er nu een landelijke reclamecode is die voor alle artsen geldt. Ze zijn tevreden dat de reclamecode aansluit op de regels voor reclames uit hun eigen leidraad uit 2011.

Reclamecode voor cosmetische behandelingen geldt nu voor alle artsen. “Het is belangrijk dat patiënten niet door reclame worden misleid” https://t.co/Ge0OuaiNU8

Bron: Code medische cosmetische behandelingen uitgevoerd door artsen (CCBA)