Publicatie:
B. Holwerda (Redactie) | Regelgeving

Titel cosmetisch arts KNMG per 1 juli 2019 beschermd

Met ingang van 1 juli 2019 mogen artsen die cosmetische behandelingen uitvoeren zich niet meer zonder meer cosmetisch arts noemen. Vanaf begin deze maand wordt de cosmetische geneeskunde als een erkend geneeskundig profiel gezien, waarbij de beschermde titel “cosmetisch arts KNMG” hoort. Alleen artsen die voldoen aan de eisen van het profiel kunnen zich inschrijven en na goedkeuring de titel “cosmetisch arts KNMG” voeren.

Wat verandert er?

Tot 1 juli 2019 kon elke (basis)arts zichzelf cosmetisch arts noemen. Dat verandert nu. Artsen die de titel “cosmetisch arts KNMG” willen voeren, zullen moeten aantonen dat zij bekwaam zijn in het uitvoeren van cosmetische behandelingen. Deze bekwaamheid verwerft de arts door een aanvullende opleiding. Nieuwe cosmetische artsen mogen na een opleiding van twee jaar de titel “cosmetisch arts KNMG” voeren. Bestaande cosmetisch artsen kunnen gebruik maken van een overgangsregeling om zich te laten registreren.

Beschermde titel

Alleen cosmetisch artsen die ook de toevoeging “KNMG” gebruiken voldoen aan de eisen van het profielspecialisme cosmetische geneeskunde en staan ingeschreven in het profielregister van de KNMG (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst). De Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde (NVCG) vindt het misleidend als artsen zich na 1 juli 2019 uitgeven voor ‘cosmetisch arts’ zonder de toevoeging KNMG, terwijl zij niet staan ingeschreven in het profielregister.

De NVCG geeft aan te zullen optreden tegen artsen die zich ongeregistreerd cosmetisch arts noemen. Ook hopen ze dat ontevreden patiënten de weg naar de tuchtrechter zullen vinden als zij behandeld zijn door een arts die onterecht de titel voert.

Wat doet een cosmetisch arts KNMG?

Cosmetisch artsen KNMG zijn bevoegd om kleine cosmetische ingrepen uit te voeren, waaronder injectable-behandelingen zoals botox en fillers, peelings en laserbehandelingen. Kleine chirurgische verrichtingen zoals een ooglidcorrectie, liposuctie of een minilift zitten niet in de tweejarige opleiding tot cosmetisch arts en blijven voorlopig voorbehouden aan andere medisch specialisten, zoals plastisch chirurgen.

Openbaar register

De NVCG roept cliënten en patiënten die een cosmetische behandeling overwegen op om eerst te controleren of de behandelaar gecertificeerd is. Dit kun je controleren op de website van de NVCG.

Afbeelding bij Tweet van NVCG | Cosmetische Geneeskunde

Na ruim 7 jaar toewijding & inspanning is het de #NVCG gelukt: consumenten kunnen vanaf vandaag naar een erkend cosmetisch arts. Het geneeskundig profiel cosmetische geneeskunde is nu een erkende medische discipline in de Nederlandse gezondheidszorg. https://t.co/HlfrmJ9tdR @KNMG https://t.co/SDePcSl1nF