Bijgewerkt: | Publicatie:
B. Holwerda (Redactie) | Onderzoek

Klinieken met het ZKN-keurmerk scoren beter op kwaliteit en veiligheid

Deze week publiceerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een rapport over de veiligheid en kwaliteit van particuliere klinieken, genaamd 'Het Resultaat Telt Particuliere Klinieken 2016'. De Inspectie concludeert in het rapport dat de zorg bij particuliere klinieken op sommige vlakken tekort schiet. Er zijn echter verschillen tussen de klinieken. Zo scoren klinieken met het ZKN keurmerk over vrijwel de hele linie beter op kwaliteit en veiligheid dan klinieken zonder het ZKN-keurmerk.

In Het Resultaat Telt - Particuliere Klinieken worden jaarlijks de data van particuliere klinieken in Nederland weergegeven aan de hand van verschillende risico-indicatoren. Deze week werd het rapport voor het jaar 2016 gepubliceerd.

Het resultaat telt 2016

De Inspectie stelt in het rapport van 2016 dat er sinds de eerste publicatie van Het Resultaat Telt – Particuliere Klinieken in 2009 het nodige veranderd is. Het aantal klinieken is met 87% toegenomen in de afgelopen jaren. Steeds meer medisch specialistische zorg wordt dan ook uitgevoerd in particuliere klinieken in plaats van ziekenhuizen. Daarnaast is de cosmetische sector de afgelopen jaren gegroeid. Ook is er in de media meer belangstelling voor particuliere klinieken.

Goede zorg in particuliere klinieken

In wet- en regelgeving en in landelijke afspraken staat waar zorg aan moet voldoen om te kunnen spreken van goede zorg. Om de kwaliteit van de zorg te kunnen meten, zijn er indicatoren opgesteld. De Inspectie kan deze indicatoren gebruiken om risico’s in de zorg te inventariseren. De uitkomsten van de indicatoren laten zien dat het steeds een beetje beter gaat met het naleven van de normen en richtlijnen bij particuliere klinieken.

Er zijn klinieken die goed scoren op alle indicatoren, maar er zijn volgens de Inspectie ook te veel klinieken die achterblijven op een of meerdere vlakken. De Inspectie concludeert dat de particuliere klinieken op de volgende vier gebieden structureel achterblijven ten opzichte van de norm:

  1. Kwetsbare groepen;
  2. Operatieve zorg;
  3. Patiëntenrechten en -eisen voor goede zorg;
  4. Professionals en kwaliteitsaspecten.

De inspectie meldt dat zij het van groot belang vinden dat particuliere klinieken snel en aantoonbaar verbeteren, en zeker op deze vier thema’s.

Klinieken met het ZKN-keurmerk scoren beter

Minder heroperaties bij cosmetische ingrepen in ZKN klinieken
Er worden minder heroperaties uitgevoerd na een cosmetische ingreep bij klinieken met het ZKN-keurmerk.

ZKN, de brancheorganisatie voor Zelfstandige Klinieken Nederland, had voor de publicatie inzicht in de data van de Inspectie en maakte een eigen analyse van de gegevens. Uit de analyse blijkt dat klinieken met het ZKN-keurmerk op bijna alle punten beter scoren dan klinieken zonder het ZKN-keurmerk.

Klinieken met het ZKN-keurmerk scoren onder andere beter op de indicatoren voor:

  1. Kwetsbare groepen: screening op delier en ASA-klasse.
  2. Operatieve zorg: minder heroperaties na een cosmetische ingreep.
  3. Patiëntenrechten en -eisen voor goede zorg: minder dan 1% ontevreden patiënten.
  4. Professionals: regeling disfunctioneren, functioneringsgesprekken en IFMS (Individueel Functioneren Medisch Specialisten)

ZKN constateert in de analyse dat er nog verbeterpunten zijn waar zij mee aan de slag gaan of al mee aan de slag zijn gegaan.

Op IdealBody.nl indexeren en vergelijken wij enkel klinieken met het ZKN-keurmerk. Zo willen we je helpen om een veilige en goede keuze te maken.