Privacyverklaring

IdealBody.nl respecteert de privacy van haar bezoekers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en/of verwerkt. We zullen deze gegevens beschermen tegen misbruik.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens kunnen door ons worden verwerkt voor het kunnen plaatsen van ervaringen en reacties of bij de aanvraag van informatie bij een kliniek, behandelaar of salon, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van ons relatiebestand.

Wanneer u een contact-, aanvraag- of feedbackformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard, zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Veiligheid

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met uw persoonlijke informatie. Wij maken voor de beveiliging van de aan ons verstrekte gegevens gebruik van diverse veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of deze gegevens misbruiken.

Cookies

IdealBody.nl gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Een cookie is een klein bestandje dat bij bezoek aan de website wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op u in te stellen of bijvoorbeeld het gebruik van de website te vergemakkelijken.

We gebruiken cookies om instellingen op deze website te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics (zie hierna). Buiten deze functionele en analytische cookies worden er vanuit IdealBody.nl geen (tracking) cookies geplaatst. U kunt er voor kiezen om onze cookies te blokkeren. Dit kan via de voorkeuren in uw browser (Do Not Track) of met browserextensies zoals Adblock voor Firefox. Het blokkeren van cookies kan de mogelijkheden op websites beperken.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren, om zo onze dienstverlening aan de bezoeker te kunnen verbeteren.

De aldus verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Uw IP-adres wordt geanonimiseerd opgeslagen (het laatste octet van uw IP-adres wordt verwijderd). Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Bij de instellingen van Google Analytics voor IdealBody.nl hebben wij aangegeven dat Google de verkregen analytics informatie uitsluitend voor (andere) Google diensten mag gebruiken en niet mag delen met derden. Daarnaast is er een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google (standaard bewerkersovereenkomst).

Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Mailinglist

De door u ingevulde gegevens voor de mailinglist worden slechts gebruikt voor frequente e-mailingen vanuit IdealBody.nl. Na definitieve inschrijving ontvangt u een e-mail ter bevestiging van de aanmelding. In deze e-mail staat ook de wijze van afmelden beschreven. U ontvangt ongeveer 1 keer per kwartaal een nieuwsbrief. Deze e-mail kan eventueel aanbiedingen en links naar websites van derden bevatten. U kunt zich te allen tijde afmelden voor deze mailinglist.

De e-mail adressen van abonnees zijn niet publiek toegankelijk en wij verstrekken deze nooit aan derden. Voor het versturen van mailingen maken wij gebruik van de software van MailChimp. Heeft u vragen over deze dienst of het gebruik van uw gegevens, neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u persoonlijke gegevens naar ons heeft verzonden, heeft u mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien de door u aan ons verstrekte informatie onjuistheden bevat, kunt u ons per e-mail verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd.

Als u vragen, klachten of opmerkingen heeft met betrekking tot ons privacybeleid of onze handelswijze op het gebied van informatievergaring, verzoeken wij u per e-mail contact met ons op te nemen via contact@idealbody.nl.

IdealBody.nl is een handelsnaam van Healthcare Online B.V., ingeschreven onder Kvk nummer 60277416.

Laatst gewijzigd: