Voorwaarden

Bedankt voor uw bezoek aan IdealBody.nl. Deze website wordt beheerd door Healthcare Online B.V. Wanneer u de website wilt gebruiken dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen. Door onze website of onderdelen van de website te gebruiken stemt u in met deze voorwaarden en zijn deze bindend. Dit is zonder meer van toepassing en staat los van of u uw gegevens bij ons achter laat of niet.

We verzoeken u deze voorwaarden en de policies en voorwaarden op de hieronder vermelde pagina's zorgvuldig door te lezen voordat u onze website gaat gebruiken. Indien u niet instemt met deze voorwaarden, verzoeken wij u onze website niet te gebruiken.

Wij behouden ons het recht voor om deze voorwaarden te allen tijde te kunnen wijzigen. Wij vragen u deze juridische bepalingen regelmatig te lezen.

Toegang

IdealBody.nl mag deze website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging of kennisgeving. IdealBody.nl is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging. IdealBody.nl behoudt zich het recht voor om een bezoeker of systeem de toestemming tot (delen van) deze website te ontzeggen.

Het gebruik van IdealBody.nl is voor eigen risico van de bezoeker.

Copyright

Op de gehele site is een copyright en auteursrecht van toepassing. U heeft het recht om de informatie op deze website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden, overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten. Zonder schriftelijke toestemming van IdealBody.nl is het niet toegestaan deze website of enig onderdeel hiervan voor eigen doeleinden te openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te framen. Het is niet toegestaan om onderdelen aan te bieden op uw eigen website. Dit betreft ook onderdelen van de lay-out van de website of de gehele lay-out.

Het is op geen enkele manier de bedoeling van IdealBody.nl auteursrechtelijk beschermde content te gebruiken op deze site zonder de toestemming van de rechthebbende. Mocht u toch van mening zijn dat bepaalde content inbreuk maakt op uw rechten dan kunt u contact met ons opnemen. Er zal in dit geval zorgvuldig naar de klacht gekeken worden en indien de klacht naar onze mening gegrond is zal zo snel mogelijk de content aangepast of verwijderd worden.

Een vermelding naar https://idealbody.nl via een link op uw eigen website is altijd toegestaan.

Meer informatie en voorwaarden

Op bepaalde onderdelen binnen IdealBody.nl kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn, of voorwaarden die deze vervangen. U wordt daarover op de betreffende pagina’s geïnformeerd.

Zie voor meer informatie ook de volgende pagina's:

Laatst gewijzigd: