Voorwaarden aanvragen informatie klinieken

IdealBody.nl biedt haar bezoekers de mogelijkheid informatie of brochures aan te vragen bij klinieken en/of om consultafspraak aanvragen aan klinieken te verzenden. Hieraan zijn een aantal voorwaarden verbonden.

 • Op het gebruik van onze website zijn onze voorwaarden van toepassing. De hierna volgende voorwaarden moeten als toevoeging op deze voorwaarden worden gezien.
 • De aanvrager gaat bij het verzenden van een aanvraag akkoord met deze en de hierboven genoemde voorwaarden.
 • Alle verplichte velden van het aanvraagformulier moeten zijn ingevuld.
 • Het is de aanvrager toegestaan het formulier meermaals te verzenden aan verschillende klinieken, teneinde bij meerdere klinieken aanvragen te doen.
 • De aanvrager geeft bij het verzenden van een aanvraag aan IdealBody.nl toestemming zijn/haar gegevens op te slaan in een database.
 • De verzonden gegevens zullen zonder toestemming van de gebruiker niet worden gedeeld met derden (anders dan de door gebruiker geslecteerde kliniek) en niet publiekelijk worden bekend gemaakt of gepupliceerd.
 • De aanvrager is zich er van bewust dat de in het formulier geplaatste informatie wordt verzonden naar de door hem of haar geselecteerde kliniek.
 • Uw aanvraag wordt na verzending verwerkt door de geselecteerde kliniek en/of de eventueel bij haar aangesloten partijen. Uw gegevens worden over een veilige verbinding uitsluitend verstuurd naar de door de aanvrager gekozen kliniek.
 • De betreffende kliniek bepaalt zelf hoe zij de verzonden aanvraag afhandelen. IdealBody.nl is niet verantwoordelijk voor de afhandeling van de aanvragen en het traject dat hier eventueel op volgt.
 • Door een aanvraag te verzenden accepteert aanvrager de mogelijkheid in de toekomst te worden benaderd door hetzij de kliniek, hetzij IdealBody.nl of de bij haar aangesloten partijen t.a.v. de betreffende behandeling.
 • Hoewel IdealBody.nl haar uiterste best doet informatie zonder fouten op de website te plaatsen, kan het voorkomen dat de weergegeven informatie, waaronder inbegrepen informatie over prijzen en behandelingen, niet volledig en/of onjuist is. IdealBody.nl is niet aansprakelijk voor enige schade (van welke aard dan ook) die voortvloeit uit of samenhangt met eventuele onjuiste vermeldingen en informatie. Raadpleeg te allen tijde (de website van) de kliniek voor actuele informatie over een behandeling, prijzen of kliniekinformatie.
 • Er wordt door de aanvrager nooit een relatie of overeenkomst aangegaan met IdealBody.nl.
 • IP-adressen van de verzender worden opgeslagen teneinde misbruik te voorkomen.
Laatst gewijzigd: